Vájechi - Minden ember egy univerzum

Jákob ősatyánk nem sokkal halála előtt megáldotta fiait, és József fiának fiait, Efráimot és Menásét. Ez a két fiú Egyiptomban született, abban az időben, amikor Jákob úgy tudta, hogy Józsefet vadállat tépte szét. Most, élete végén ezt a két fiút Jákob „egy szinttel feljebb emelte”, és fiaivá fogadta. Emiatt van az, hogy Izrael 12 törzsében szerepel Efráim és Menáse Jákob többi fiaival együtt, annak ellenére, hogy ők eredetileg nem fiai, hanem unokái.

Közvetlenül ezután egy igen furcsa dolog történik. Jákob meglátja két unokáját, és meglepetten kérdezi: „Kik ezek?” Az előbb még éppen róluk beszélt, hogy fiaivá fogadja őket, most meg hirtelen már meg sem ismeri őket? Hogyan lehetséges ez? Rási magyarázata szerint Jákob egy pillanatra megingott. Látta, hogy a két fiúnak lesz két gonosz leszármazottja, két király: Jeroboám ben Nevát, Efráim törzséből és Jehu ben Námsi, Menáse törzséből. Mindkét király a bálványimádás felé vezeti a zsidó népet. Érdekesség, hogy a Tóra úgy írja, hogy „Izráel (Jákob) meglátta József fiait” (48,8), azaz „vájár Jiszráél et bné Joszéf”. A „fiai” szó úgy van írva, hogy „bné”, azaz bét-nun-jud. Éppen ezek a kezdőbetűi a két gonosz király nevének.

Mégiscsak furcsa a dolog. Ez lenne az oka annak, hogy Jákob vonakodik megáldani saját unokáit? Valóban Efráimnak és Menásénak a hibája, hogy majd sok-sok év múlva a leszármazottjaik nagy bajt fognak okozni? Ez alapján úgy tűnik, hogy egyetlen ember pozitív és negatív tulajdonságai egy egész univerzumot tartalmaznak magukban. Tehát ha bennem van egy egészen kicsi ingerültség, amikor felbosszantanak, és az én gyermekem csak egy egészen kicsit hozzátesz ehhez, és így tovább, nemzedékről nemzedékre, akkor végső soron akár egy kegyetlen gyilkos is származhat tőlem. Ez mennyiben lesz az én hibám? Annyiban, hogy én akadályozhattam volna meg a legkönnyebben, hiszen nekem csak egy egészen kicsi haragot kellett volna legyőzni.

A dolog teljesen úgy működik, mint a fizikában: a modellkísérlet icipici hibája óriási károkat okozhat a megvalósult szerkezetben, mivel felnagyítódik. Ez nem véletlen, a Teremtő a fizikai világot a spirituális világhoz hasonlóra formálta, hogy jobban megérthessük saját működésünket.

És persze fordítva is működik ugyanez a dolog. A bét-nun-jud betűk kiadnak még egy nevet: Jehosuá Bin Nun nevét, aki Mózes után átvette a zsidó nép vezetését és bevitte őket Izrael földjére. Ez a nagy ember is Efráim leszármazottja volt, akárcsak a későbbi gonosz király, Jeroboám. Ez mutatja, hogy tényleg egy egész univerzum van mindnyájunkban: a legjobb embertől egészen a leggonoszabbig bárkivé fejlődhetünk hosszútávon.