Háázinu: A Tóra és a víz

A mostani hetiszakasz különleges, szinte végig egyetlen éneket tartalmaz, melyet Mózes azért tanított a népnek, hogy ezzel is emlékeztesse őket kötelességeikre: az Ö-valóhoz hűségesnek maradni, parancsolatait megőrizni, Tóráját tanulni.

Csepegjen esőként tanításom, folyjon harmatként mondásom!” (Mózes 5., 32:2)

Hagyományunk a Tórát a vízhez hasonlítja. Mi a hasonlóság? Három kapcsolatot mutatok be.

1. A nagy tanító, Rabbi Akiva 40 évesen még olvasni sem tudott. Egyszer útközben egy különös követ pillantott meg, amin egy kis lyuk volt. A lyuk felett lassan, lassan csepegett a víz. Ha ez a pár csepp könnyű víz képes hosszú idő alatt lyukat fúrni a kemény kőbe, gondolta, akkor a Tóra szavai, amik kemények mint a vas, még sokkal inkább képesek megváltoztatni az emberi szívet, ami hús és vér. Azonnal elindult a Tórát tanulni. (Ávot deRábi Nátán 6:2)

2. „Ó, mind ti szomjasak, jöjjetek a vízhez!” (Jesájá 55:1) Rabbi Chániná bár Idi mondta: miért hasonlít a Tóra a vízhez? Ahogyan a víz magas helyről folyik alacsony helyre, úgy a Tóra szavai is csak azokban maradnak meg, akiknek a gondolkodása alázatos. (Táánit 7a) Az ember csak attól tud hatékonyan tanulni, akire felnéz, akit nagyra tart, akiről elfogadja, hogy olyasmit fog hallani, amit ő még nem tud - ehhez szükséges az alázat. Ahogyan a híres mondás tartja: „ki a bölcs? Aki minden embertől tanul!” (Ávot 4:1)

3. Ráv Dovid Keletitől hallottam azt a magyarázatot, hogy a Tóra, mint az eső, azt növeli, ami az ember kertjébe van elültetve. Ha valaki jó tulajdonságokat ültetett el elméje kertjébe, a Tóra azt kiteljesítheti. De aki nem gondozza kertjét (tulajdonságait), ott magától csak a gaz nő ki, és a Tóratanulás azt is megnöveli. Rabbi Benájá mondta: mindenki, aki jó motivációból foglalkozik Tórával, tanulása „életelixír” lesz, ahogyan írva van: „az élet fája azoknak, akik megragadják” (Példabeszédek 3:18). Viszont aki rossz motivációból foglalkozik Tórával, annak tanulása méreg lesz, ahogy írva van: „csepegjen esőként tanításom” (Mózes 5., 32:2). (Táánit 7a)

(Rabbi Benájá a hetiszakaszunkban szereplő mondatunkat rugalmasan - drás szinten - értelmezi, „csepegjen” helyett „öljön”-t olvas, Mózes 5., 21:4 alapján, ahol ugyanez a héber szó ebben a másik értelemben szerepel.)