Tecáve: Kiállni az igazságért

Mit jelent az, hogy ázeszpónem? A héber „ázut pánim”, azaz pimaszság, szemtelenség jiddises formája. A kifejezés szó szerint jelentése: „erős arcú”.

Mint minden tulajdonságnak, ennek is megvan a pozitív oldala. „Legyél bátor mint egy leopárd [...], ha mennyei Atyád akaratát kell teljesítened.” (Pirké Ávot 5,18) Ebben a kontextusban ugyanaz a kifejezés kemény, karakán kiállást jelent. Vannak pillanatok, amikor ki kell állni azért, amiben hiszünk. Az emberi szív gyakran fellángol, és olyankor képesek lennénk akár ütni is. De legalábbis keményen megszólalni, és akár olyat is mondani, amit később megbánunk. Emiatt sokszor nehéz a döntés a kétféle út között: álljak a sarkamra és vállaljam be a rizikót, hogy tévedek, vagy inkább fújjak visszavonulót, és tegyek úgy, mintha elismerném a másiknak az igazát?

A hetiszakasz a főpapi fejdísz ábrázolásával utal arra, hogy legalábbis időnként az embernek a sarkára kell állnia. A Talmud (Zeváchim 88b) leírja, hogy melyik papi öltözék milyen bűnért szolgált engesztelésül. A fejdísz megfelelője a szemtelenség, szégyentelenség. Van azonban egy felirat is a fejdíszen: „Kádos Lásém”, azaz Szent az Örökkévalónak. Azaz a bátor, karakán kiállás legyen szentelve, fenntartva azokra az esetekre, amikor az Örökkévalóért harcolunk.

Ráv Mose Feinstein volt az egyik legnagyobb rabbija az előző évszázadnak. Számos történet szól kiemelkedő szerénységéről. Egyszer az utcán sétált egy ember a fiával, aki elszaladt, és utánakiáltott: „Majsi!” Mire pár pillanat múlva szembetalálta magát Ráv Feinsteinnel, aki udvariasan kérdezte, hogy miben tud segíteni, miért hívta. Ugyanezt a Ráv Mose Feinsteint egyszer egy válási ügyben kereste meg egy asszony. A rabbi hosszasan nézte a válólevelet, és határozottan kijelentette, hogy amit ez a papír állít, az nem lehet igaz. Az asszony egy darabig erősködött, majd a rabbi határozott fellépésére megtört, és beismerte, hogy a papírt valóban hamisították.

Az igazán nagy emberek pontosan tudják, mikor van ideje a szerény, visszahúzódó fellépésnek, és mikor kell a sarkunkra állni.