Tázriá-Mecorá - Emlékezz Mirjámra

Rendhagyó hetiszakasz pároshoz érkeztünk, mert a téma ezúttal (látszólag) egy testi betegség, a cáráát („poklosság”) gyógyítása. Már az is gyanút keltő, hogy hogyan kerül ez a Tórába, mit tanulhatunk belőle napjainkban - hiszen ez a fajta betegség nem is létezik. Az is feltűnő, hogy ezt a betegséget a kohén, azaz a Szentélyben szolgáló papi csoport gyógyítja, nem pedig szakavatott orvos. Mindkét furcsaság megválaszolható a Talmudban (Áráchin 15b) található magyarázat alapján: a mecorá („poklos ember”) szó héber betűi a moci sém rá (másnak rossz hírét keltő) szavakból áll össze.

További bizonyítékot találhatunk erre az elméletre Mirjámnak, Mózes nővérének történetében: „Emlékezz, mit tett az Ö-való Mirjámmal” (Mózes 5., 24:9). Ez a tórai parancsolat utal arra a történetre, amit Mózes 4. könyvének 12. fejezetében találhatunk, amikor Mirjám megemlítette Áronnak, hogy furcsa, hogy Mózes azért nem mehet be a feleségéhez, mert az Ö-való bármikor hívhatja próféciára, ezzel szemben más prófétáknál nincsen ilyen követelmény.

Kérdezi a Choféc Cháim (1838-1933): ez lett volna Mirjám nagy bűne? Hiszen a saját testvéréről beszélt, akit szeretett, akit ő maga mentett meg a Fáraótól, nem mondta el senkinek, csak Áronnak, testvérüknek, és még csak nem is rosszat mondott róla, csak összehasonlította a többi prófétával! A Tóra leírja, hogy ennek az incidensnek eredményeként Mirjám maga is cáráát betegséggel lett megbüntetve, és az egész tábor a gyógyulására várt, mielőtt tovább indult. Innen tanulhatjuk, hogy a cáráát betegség valóban a rossz beszédnek, a láson hárának a büntetése, és azt is, hogy nem véletlen, hogy éppen a Mirjámmal történtek kapcsán kell erre emlékeznünk. Ez tanítja ugyanis nekünk a láson hárá mértékét, milyen cselekedetünk számít érdemesnek arra, hogy mi is ezzel a betegséggel legyünk büntetve.

A láson hárá tulajdonképpen nem más, mint összpontosítás a minden emberben meglévő rossz részre. Hogyan kerülhetjük el? Egy egyszerű recept: összpontosítsunk a jóra. Nézzük mindenkiben a potenciálisat, hogy kivé tudna válni.